Storbritannien

Kamerastyrd mekanisk ogräsrensning

Det här projektet syftade till att analysera effekten av kamerastyrd flerradsrensning i småskaliga hortikulturella system för att bedöma vilka besparingarna i arbetskraftskostnader och tid man kan räkna med genom att använda utrustningen. Den kamerastyra maskinen jämfördes med de i dag använda manuella och arbetskraftsintensiva metoderna såsom hackning eller handrensning. De kamerastyrda maskinerna är vanliga i större odlingar men deras effektivitet i mindre skala har inte analyserats.

Två gårdar var involverade i projektet, en ekologisk och en konventionell. Båda ansåg att man måste komma bort från beroende av kemikalier för att nå långsiktig framgång i deras verksamheter. Handrensning, när arbetskraft är tillgänglig, kostade upp till £1-2 000 per ha och kan behöva utföras två eller fler gånger per år. Herbicidalternativ i konventionella system skulle kosta cirka £100-200 per ha, men det finns ett ökande tryck inom branschen att minska kemiska insatser.

Fältförsök genomfördes under tre odlingsår. Fältförsök 2021 bestod av två rader rödbetor och kålrötter vardera. Rensning utfördes både för hand, med hacka och med maskinen. För fältförsöken 2022 användes en Steketee EC-radrensare i en purjolöksgröda och jämfördes med att använda en hjulhacka och en handhacka.

En anledning till det här är att tillgänglig kunskap är splittrad!

Steketee-maskinen kan anpassas efter olika grödor och har olika pinnar för stenig mark och tunga jordar. Det finns många alternativ tillgängliga förutom det som testades i dessa försök. Denna teknologi är redan tillgänglig för odlare och kan anpassas efter specifika behov. Bilderna visar en Steketee EC-kamerastyrd radrensare som användes i Haverfordwest 2022. Det finns kameror fästa på mittsektionen för att identifiera raderna och pinnar på en andra sektion som kan justeras manuellt för att passa radavståndet.

Mest effektiva behandling

Resultaten visade att handhackning var den mest effektiva behandlingen med 43% minskning av vitgröe (Poa annua) och med 37% minskning av vitklöver (Trifolium repens) jämfört med innan behandling. Den kamerastyrda rensaren uppnådde 30% minsking av vitgröe. Ogräs­bekämpningen mellan raderna fungerade bra, men ogräsen nära purjolöken var stora och växte kraftigt.

Dock var tidpunkten för ogräsrensningen för sen på grund av tillgängligheten av utrustningen på våren 2022. Ogräsen var i en mycket senare tillväxtfas än idealiskt, vilket resulterade i lägre bekämpningseffekter jämfört med handrensning. Ingen grödskada registrerades, vilket tyder på att rensaren har en bra noggrannhet vad gäller att detektera avståndet mellan raderna.

Det har visat sig vara effektivt i olika grönsakskulturer

Resultaten har visat att kamerastyrd mekanisk ogräsrensning, som normalt används i storskaliga grödor, är effektiv i olika grönsakskulturer. Om de är anpassningsbara och tillgängliga till ett rimligt inköpspris kommer de att vara ett praktiskt alternativ för småskaliga odlare framöver. Den fältteknikern och traktorföraren som provade Steketee-maskinen 2022 tyckte att mekanisk rensning borde minska behovet av en herbicidapplikation efter grödans uppkomst och öka den totala effektiviteten för ogräs­kontroll. De var mycket imponerade av Steketee-utrustningen och de resultat som uppnåddes. Denna odlare har för övrigt nyligen köpt en Edwards-radrensare, av liknande typ, tillverkad i Storbritannien.

Resultaten från försöken visade att den testade teknologin kan vara till nytta för småskaliga trädgårdsodlare för att hjälpa till med deras ogräsbekämpningsbehov, men den initiala inköpskostnaden och kravet på precisionsplantering kan avskräcka vissa mindre odlare. Möjligheten att använda ogräsrensaren i både jordbruks- och trädgårdskulturer och använda den för andra uppgifter som kupning är fördelaktigt, då detta ökar den areal som den kan användas på och minskar därmed maskinkostnaden per hektar. Flera körningar i en gröda skulle också öka arealen som behandlas per gröda, vilket minskar maskinkostnaden per hektar.

Problem med ojämn terräng och stenig mark kan övervinnas genom att minska hastigheten eller se till att ogräsrensarens pinnar är inställda korrekt för den specifika grödan. Raderna av grödor måste vara extremt raka (precisionsplanterade) för att säkerställa att grödan inte skadas eftersom pinnarna kommer mycket nära grödan. När man jämför den tid som krävs för mekanisk ogräsrensning med manuell rensning i dessa försök, framkommer den ständigt ökande arbetskostnaden som krävs för manuell ogräsrensning. Den fortsatta utvecklingen och den ökade användningen av sådan teknologi kommer att gynna trädgårdsbranschen framöver om arbetskraften fortsätter att vara begränsande eller dyrare.