Projekt

8 ”operativa grupper” från 7 länder

Med ambitionen att uppnå hög påverkan och förbättra hållbarheten i den europeiska jordbrukssektorn kommer Oper8 att samla 8 operativa grupper från 7 länder från Medelhavs-, Atlant- och Nordenområdena för att säkerställa en balanserad representation av olika produktionssystem. Oper8 kommer att fokusera på problem som identifierats av de involverade operativa grupperna med deras arbetssätt, identifierade utmaningar och spridningsaktiviteter.

Våra operativa grupper

Valen av partners i de operativa grupperna grundas på deras expertis, geografiska läge och etablerade kontakter med AKIS-aktörerna.