Systerprojekt

Förenas för förändring och tillväxt

På denna sida presenterar vi liknande projekt, var och en delar vår vision om att göra ett meningsfullt avtryck. Tillsammans berikar vi varandra och våra målgrupper med innovativa resultat, och främjar en gemenskap av tillväxt och lärande.

PestNu utvecklar digitala och rymdbaserade teknologier i kombination med agroekologiska metoder, vilket minskar beroendet av bekämpningsmedel och minimerar föroreningar i cirkulär livsmedelsproduktion.

IPM Decisions-plattformen erbjuder en ”one stop shop” för beslutsstöd inom integrerat skadedjursbekämpning. Det är en webbaserad ram som ger lantbrukare, rådgivare och forskare tillgång till ett brett utbud av beslutsstödsystem och väderdata från hela Europa genom ett set av fyra instrumentpaneler.

Climed-Fruit sister project | Oper8

EU-projektet CLIMED-FRUIT (Adaptation to climate change and mitigation for perennial crops in Mediterranean Area) syftar till att samla in lösningar och fälttestade metoder som utvecklats runt om i Europa för att öka motståndskraften mot klimatförändringar hos större fleråriga grödor i södra Europa, som druvor, oliver, citrus, avokado, stenfrukter, nötter och andra.

D4

D4AgEcol kommer att visa digitaliseringens potential som möjliggörare för agroekologiska jordbrukssystem i Europa baserat på tillgänglig kunskap och aktörer och intressenters kapacitet för saminnovation.

Partners från sju länder över ett brett spektrum av pedoklimatiska zoner i Europa kommer att sammanställa en holistisk utvärdering av digitala verktyg och tekniker. Detta kommer att baseras på indikatorer för agroekologi, ekonomiska överväganden och undersökningar om upplevda fördelar för användare och intressenter. Drivkrafter, hinder och risker med digital teknik för en omvandling mot agroekologi kommer att identifieras. Resultaten av denna analys kommer att användas i nationella och europeiska färdplaner för agroekologi, vilket indikerar behovet av justerad politik och en agenda för teknisk forskning och innovation.

Agrocology sister project | Oper8

Agricology är en oberoende kunskapsplattform som stöder alla jordbrukare och odlare att övergå till mer hållbara och motståndskraftiga jordbrukssystem. Det är en gratis plattform, öppen för alla, och inrättades som svar på ökande utmaningar med minskande markbördighet, klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och behovet av att tänka om hur vi sköter marken

FarmPEP sister project | Oper8

FarmPEP har utformats gemensamt av ett branschövergripande partnerskap som stöds av Innovate UK för att skapa kontakter inom jordbruket och möjliggöra kunskapsutbyte genom en plattform för prestationsförbättring. FarmPEP kopplar samman människor, organisationer, initiativ och resurser med ämnen. Varje ämne har en sida där tillförlitlig information sammanfattas i en Wikipedia-liknande sammanfattning med rekommendationer för användbart innehåll och organisationer.

EU Farmbook sister project | Oper8

EU-FarmBook är ett Horizon Europe-projekt som arbetar på regional, nationell och europeisk nivå (EU) för att bygga en onlineplattform. Samla och dela kunskap om jord- och skogsbruk. EU-FarmBook är svaret på de verkliga behoven hos jordbrukare, skogsbrukare och rådgivare.

Horizon Europe-projektet erbjuder en interaktiv, flerspråkig mötesplats för jord- och skogsbrukare, som ger tillgång till tillförlitliga kunskapsobjekt enligt FAIR-dataprinciperna (findable, accessible, interoperable, and reusable). Användare av EU-FarmBook kan interagera och utforska innovativa sätt att lösa sina dagliga utmaningar.