Projekti

Iesaistot 8 “operatīvās grupas” 7 valstīs

Mūsu mērķis ir izveidot ilgtspējīgu, vairāku dalībnieku darbību ES Tematiskajā tīklā, lai novērtētu, atbalstītu un veicinātu nezāļu alternatīvo ierobežošanas risinājumu ieviešanu praksē, balstoties uz dalībnieku pieredzes apmaiņu un plašākām zināšanu izplatīšanas iespējām. Oper8 apvieno 8 operatīvās grupas no 7 valstīm no Vidusjūras, Atlantijas un Ziemeļeiropas reģioniem, lai panāktu sabalansētu vairāku lauksaimniecības sistēmu demonstrēšanu dažādos reģionos, identificējot izaicinājumus un popularizējot nezāļu alternatīvās ierobežošanas metodes.

Mūsu operatīvās grupas

Partneru sadarbība operatīvajās grupās ir balstīta uz kompetenci, ģeogrāfisko atrašanās vietu, risinājumu novitāti, kā arī izveidotajām saiknēm ar AKIS dalībniekiem.