Par mums

Spēcīga Eiropas sadarbības tīkla izveide

Iesaistītās darbības grupas ir lauksaimniecības organizācijas, lietišķo pētījumu zinātnieki un akadēmiskās iestādes no dažādām Eiropas valstīm. Mūsu galvenais mērķis ir informēt galvenās ieinteresētās puses par iesasitīto darbības grupu nezāļu alternatīvajiem ierobežošanas risinājumiem, izmantojot informācijas tīklu visā Eiropā.

Ko mēs darīsim Oper8 projektā

Sākotnēji mēs noteiksim vajadzības pēc nezāļu alternatīvajām ierobežošanas metodēm un šķēršļus to ieviešanai. Turpmāk meklēsim risinājumus šo vajadzību nodrošināšānai, šķēršļu un nepilnību novēršanai. Nacionālie rīcības plāni tiks izstrādāti, balstoties uz projektā aktualizētajiem risinājumiem, kā arī veikta izmaksu un ieguvumu analīze, vienlaikus vērtējot arī risinājumu atbilstību katrai iesaistītajai valstij/reģionam.

Pieredzes un zināšanu pārnese par nezāļu alternatīvajām ierobežošanas metodēm

Rezultāti būs pieejami kā faktu lapas, video, e-mācību moduļi un citi audiovizuāli materiāli. Labākie risinājumi un audiovizuālie materiāli tiks demonstrēti reģionālajos/nacionālajos lauksaimniecības tematiskajos pasākumos. Tāpat katra valsts iesniegs politikas ieteikumus. Demonstrējumi saimniecībās tiks organizēti atbilstoši lauksaimnieku vajadzībām un prasībām. Demonstrējuma saimniecību lauksaimnieki dalīsies pieredzē ar citiem praktiķiem, piedaloties lauku dienās un līdzīgos pasākumos.

Partneri

Mūsu partneri Oper8

Atēnu Lauksaimniecības Universitāte (AUA)

Atēnu Lauksaimniecības Universitāte (AUA) ir trešā vecākā universitāte Grieķijā. Kopš 1920. gada tā pastāvīgi un nepārtraukti strādā pie lauksaimniecības primārās ražošanas sektora attīstības, veicot fundamentālos un lietišķos pētījumus lauksaimniecības zinātnēs, piedāvājot augsta līmeņa bakalaura un maģistra studijas lauksaimniecības zinātnē. AUA pētniecības virzieni saistīti ar dažādām jomām, tādās nozarēs, kā pārtikas drošība un vides aizsardzība, ieskaitot, precīzo lauksaimniecību, attēlu datu kopas veidošanu, mākslīgo intelektu un robotiku, tīmekļa lietojumprogrammas un datu bāzes. Citas AUA ekspertīzes jomas, kas saistītas ar Oper8, ietver digitalizētos risinājumus un IKT lietojumprogrammas lauksaimniecībā, Smart Farming tehnoloģiju pakalpojumus (lauksaimniecības iekārtas, attālinātās novērošanas sistēmas, ĢIS), vairāku dalībnieku zināšanu platformas tālākajai lauksaimniecības datu apkopošanai.

ADAS

ADAS ir Lielbritānijas lielākais neatkarīgais lauksaimniecības un vides konsultāciju, lauksaimniecības politikas padomu un pētniecības un attīstības pakalpojumu sniedzējs. Mēs saprotam pārtikas ražošanas procesus un organizāciju, kas darbojas ekovidē, kuru raksturo dažādi izaicinājumi un iespējas. Ar vairāk nekā 75 gadu pieredzi lauksaimniecības un vides nozarēs, mēs pielāgojam zinātniskos sasniegumus pragmatiskos un darboties spējīgos risinājumos lauksaimniekiem, zemes īpašniekiem, sadarbības organizācijām un valsts iestādēm.

Agromet

Agromet jau 10 gadus nodarbojas precīzas lauksaimniecības lietojumprogrammu nozarē, kas piemērotas plašam lauksaimniecības kultūraugu klāstam. Balstoties uz konkrēta lauksaimnieka situācijas izpēti un specifiskajām vajadzībām, mēs izstrādājam un iesakām labākos risinājumus, izmantojot viedās lauksaimniecības tehnoloģijas un iekārtas. Tās ietver: GPS sistēmas, lāzera līmeņošanas sistēmas, lietojumprogrammu vadību, izsekošanas un monitoringa sistēmas, metriskos instrumentus, laikapstākļu sistēmas un citus pakalpojumus.

Agroväst

Agroväst misija ir lauksaimniecības ienesīguma un ilgtspējības veicināšana, kas balstīta uz augstiem tehnoloģiskiem standartiem un labām attiecībām ar patērētājiem. To mēs darām, veicinot efektīvu dialogu starp lauksaimniekiem, pārtikas nozari, tehnoloģiju piegādātājiem un zinātniskajām institūcijām, kā arī radot iespējas pieteikt projektus un piesaistīt finansējumu, lai stiprinātu lauksaimniekus un mazos lauku uzņēmējus Zviedrijas Rietumu reģionā.

CiRAA

CiRAA ir lielākais lauksaimniecības eksperimentālais centrs Itālijā un viens no lielākajiem Eiropā. CiRAA galvenokārt veic eksperimentālus pētījumus lauku apstākļos un regulāri rīko demonstrāciju pasākumus, tai skaitā, lai iesaistītu vietējos interesentus jaunu attīstības programmu un produktu ieviešanā. Parauglauku mēroga eksperimenti parasti ir iekļauti plašāka mēroga (lauka) eksperimentu izkārtojumā, daži no tiem ir izstrādāti kā ilgtermiņa eksperimenti. CiRAA galvenie pētniecības temati ietver: konservatīvās lauksaimniecības metodes laukaugu, lauka dārzeņu un koku audzēšanas sistēmās, segaugi, starpkultūras un agromežsaimniecība, mehāniskās un agrotehniskās nezāļu ierobežošanas metodes, ekoloģiskā lauksaimniecība, agroekoloģija.

Francijas Vīna un Vīnražošanas institūts (IFV)

Francijas Vīna un Vīnražošanas institūts (IFV) ir vīnkopības un vīna ražošanas pētniecības un izmēģinājumu centrs. Tā mērķis ir veikt lietišķos pētījumus un nodoršināt zināšanu tālāku nodošanu Francijas vīna nozarei (lauksaimnieki, lauksaimnieku asociācijas, konsultanti, privātie uzņēmumi utt.). Institūta rīcībā Francijā ir 20 filiāles dažādos vīnražopšanas reģionos un 3 eksperimentālās saimniecības. Plašs projektu pētījumu klāsts ir saistīts ar pašreizējiem izaicinājumus, ieskaitot klimata pārmaiņas, slimību kontroli un pesticīdu mazināšanu, vīna ražošanas procesus, augsnes apstrādi, tehnoloģiskos risinājumus, robotus, stādmateriāla pavairošanu un dažādus inovatīvos risinājumus. Projektu līmenis atbilst vietējam, nacinālajam vai Eiropas mērogam, daļa projektu tiek realizēti kopā ar sadarbības partneriem. Tāpat regulāri tiek rīkotas demonstrācijas un apmācību sesijas. IFV ir arī vīnkoku selekcijas centrs Francijā, ar tiesībām iznsiegt ENTAV-INRA apliecību.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir daudzprofilu augstākās izglītības un pētniecības iestāde ar ciešām tradīcijām ES un starptautiskajā sadarbībā, tā tika dibināta 1939. gadā. Universitātes zinātnes stratēģija atbilst diviem galvenajiem virzieniem, proti, pētniecībai par bioekonomikas resursu ilgtspējīgu izmantošanu – zeme, augsne, ūdens, kā arī tehnoloģiju izstrāde un adaptācija augstvērtīgas lauksaimniecības un meža produkcijas ieguvei.

Organic Research Centre

The ORC is committed to improving farming, food, and health in the UK and internationally. Their mission includes promoting environmental sustainability, quality food, and well-being for all. The ORC works with over 200 organizations from the farming sector to research and develop sustainable land management and food production systems, based on organic and agro-ecological principles. The ORC also fosters knowledge exchange between food businesses, producers, and professionals to influence policy and public debate on the future of food and farming.

Santiago de Compostela Universitāte (USC)

Santiago de Compostela Universitāte (USC) ir izglītības un pētniecības iestāde, kas dibināta 1495. gadā, tā parasti ieņem vadošās vietas Spānijas universitāšu reitingos, kā arī ievērojamas pozīcijas pasaules mērogā. USC-SILVOPAST ir pētniecības grupa, kuras fokuss ir vērsts uz zālājiem, lauksaimniecības kultūraugiem, mežsaimniecību, integrētām zemes lietošanas sistēmām, tostarp agromežsaimniecību un agroekoloģiju. Šī pētniecības grupa ir piedalījusies vairāk nekā 30 pētniecības un inovāciju projektos reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī, un tai ir liela pieredze un zināšanas, ieskaitot H2020 AFINET un Horizon Europe AF4EU projektu koordināciju.

Zemnieku Saeima

Union “Farmers‘ Parliament”, Latvia (ZSA) is one of the leading non-governmental farmers‘ organizations in Latvia, bringing together around 800 active farmers as members (farms which produce more than 50% of Latvian crop and more than 30% of dairy produce). ZSA is representing farmers interests in Latvia and EU (COPA- COCEGA member), provides professional representation and services to members and wider society. The organization is active in EU different programmes’ projects in order to test and bring different innovations in agriculture sector of Latvia. ZSA has experience in providing training and information services to the farming community, as well as the legislative framework for rural entrepreneurship and development. ZSA has wide network of stakeholders and experience on information dissemination activities.