Lielbritānija

Kameras vadīta mehāniskā nezāļu ierobežošana

Projekts mērķis bija noteikt darbaspēka izmaksu ietaupījumu un darba laika patēriņu, izmantojot kameras vadītu vairāku rindu nezāļu ierobežošanas sistēmu maza mēroga dārzkopības saimniecībās. Kameras vadītais ierobežotājs tika salīdzināts ar pašreizējām cilvēku roku darba metodēm, piemēram, kaplēšanu vai ravēšanu. Projekta ietvaros izmantotie nezāļu ierobežotāji ir plaši izplatīti lielākās saimniecībās, bet to efektivitāte (dzīvotspēja) mazāka izmēra laukos līdz šim netika analizēta.

Projektā tiks iesaistītas 2 saimniecības – bioloģiskā un konvencionālā. Abās saimniecībās valda uzskats, ka neatkarība no AAL lietošanas būtiski uzlabos saimniecību konkurētspēju ilgtermiņā. Manuāla ravēšana, kur darbaspēks bija pieejams, maksāja līdz pat £1-2,000 par hektāru un šī darbības veikšana bija nepieciešama divas vai vairākas reizes gadā. Herbicīdu izmantošana konvencionālajās sistēmās izmaksātu aptuveni £100-200 par hektāru, kamēr nozares prasības par AAL izmantošanas samazināšu paliek aizvien stingrākas.

Lauka izmēģinājumi tika veikti trīs audzēšanas sezonās. Izmēģinājumi 2021. gadā tika veikti biešu un rāceņu stādījumos. Nezāļu ierobežošana tika veikta manuāli i) ravējot, ii) kaplējot un iii) izmantojot robotizētu sistēmu. Savukārt 2022. gadā izmēģinājumos puravu stādījumos Steketee EC-nezāļu ierobežotāja efektivitāti salīdzināja ar riteņa un rokas kaplēšanas metodēm.

Viens no iemesliem ir tas, ka pieejamā informācija ir fragmentēta!

Steketee iekārtu var pielāgot dažādiem augiem, tāpat iekārtai ir dažādas formas zari (aizvietojami), kas ļauj to izmantot blīvās augsnēs un augsnēs ar lielu akmeņu saturu. Kopumā lauksaimniekiem ir pieejamas dažādi nezāļu alternatīvie ierobežošanas risinājumi, kas arī tikai izmēģināti pētījuma ietvaros. Steketee tehnoloģija jau ir pieejama lauksaimniekiem un to var pielāgot specifiskām prasībām. Attēlos redzams Steketee EC-kameras vadīts ierobežotājs, kas tika izmantots Haverfordvestā 2022. gadā. Agregāta vidusposmā ir novietotas kameras, lai identificētu rindas, un zari ir izvietoti otrajā posmā, lai tos varētu manuāli pielāgot kultūraugu rindu atstarpēm.

Visefektīvākais risinājums

Iegūtie rezultāti parādīja, ka rokas kaplēšana bija visefektīvākais risinājums, panākot 43% samazinājumu viengadīgajai maura skarenei (Poa annua) un 37% samazinājumu baltajam āboliņam (Trifolium repens) salīdzinājumā ar mehānisko apstrādi. Kameras vadītais nezāļu ierobežotājs panāca 30% samazinājumu viengadīgajai maura skarenei. Nezāļu ierobežošana kultūraugu rindstarpās bija efektīva, tam pretēji puravu tuvumā novēroja intensīvu nezāļu augšanu.

Jāatzīmē, ka nezāļu ierobežošana tika veikta novēloti, jo 2022. gada pavasarī nebija pieejamas atbilstošās iekārtas. Nezāles bija saniegušas lielāku augšanas stadiju nekā nepieciešams, kas rezultējās zemākā kontroles līmenī. Svarīgi atzīmēt, ka pēc apstrādes netika novēroti kultūraugu bojājumi, kas norāda uz nezāļu ierobežotāja precizitāti.

Ir pierādīta risinājuma efektivitāte dažādās dārzeņu kultūrās

Iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka kameras vadīta mehāniskā nezāļu ierobežošana, kas parasti tiek izmantota lielākās platībās audzētajiem kultūraugiem, ir efektīva arī dārzeņu kultūrās. Pie kam, ja dotie risinājumi ir pieejami par saprātīgu cenu un pielāgojami dažādām situācijām, tas būs praktisks risinājums nākotnē arī mazāku platību kultūraugu audzētājiem. Lauksaimniecības darbu analītiķis un traktora vadītājs, kas izmēģināja Steketee mašīnu 2022. gadā, uzskata, ka mehāniskajam nezāļu ierobežotājam ļauj samazināt herbicīdu lietošanas skaitu un palielināt kopējo nezāļu ierobežošanas efektivitāti. Pieminētais traktora vadītājs pozitīvi novērtēja Steketee aprīkojumu, īpaši atzīmējot kontroles iespēju līmeni. Ir vērts atzīmēt, ka viens no projektā iesaistītajiem lauksaimniekiem iegādājās Apvienotajā Karalistē ražoto Edwards nehānisko nezāļu ierobežotāju.

Pētījumiem rezultāti apliecina, ka testētā tehnoloģija varētu būt noderīga mazāku platību augkopības saimniecībās, nezāļu ierobežošanai, tomēr iekārtas iegādes izmaksas un nepieciešamība izveidot precīzus stādījumus varētu atturēt mazos audzētājus no piedāvātā risinājuma izmantošanas. Ierīces lietošana gan augkopībā, gan dārzeņkopība palielina iekārtas izmantošanas laiku sezonā tādējādi samazina ekspluatācijas izmaksas uz hektāru. Arī iekārtas lietošana vairākas reizes sezonā mazinās ekspluatācijas izmaksas.

Savukārt darba ātruma samazināšana auj pārvarēt problēmas, ko izraisa reljefa nelīdzenumi un liels akmeņu saturs augsnē. Rindstarpām ir jābūt ļoti taisnām (precīzi stādītām), lai izvairītos no kultūraugu bojāšanas, jo apstrāde notiek ļoti tuvu kultūraugu rindai.
Perspektīvā salīdzinot laika patēriņu mehāniskajā un manuālajā nezāļu ierobežošanā, svarīgi atzīmēt, ka darbinieku izmaksas turpinās augt. Mehāniskās nezāļu ierobežošanas tehnoloģijas attīstība, ļautu mazināt atkarību no darbaspēka izmaksu kāpuma un ierobežotas darbaspēka pieejas.