Lielbritānija

Elektriskā nezāļu ierobežošana

Sākotnēji projekta mērķis bija novērtēt jaunus tehnoloģiskos risinājumus skābeņu ierobežošanai ilggadīgajos zālājos Velsas reģionā. Elektroenerģijas izmantošana nezāļu ierobežošanai 2 gadu laikā tika pārbaudīta 3. vietās – piensaimniecību fermu vajadzībām kultivētajos ilggadīgajos zālājos Dienvidvelsā, minētajās vietās tika novērota kritiska skābeņu (Rumex spp.) izplatība. Elektriskā nezāļu ierobežošanas metodi salīdzināja ar kontroli (netika ierobežotas nezāles) un konvencionālu herbicīdu izmantošanu.

Skābeņu izplatība ir aktuāla problēma ilggadīgajos zālājos Velsas reģionā. Intensīva skābeņu izpaltība samazina zāles bimasu, jo skābenes konkurē ar zāli pēc gaismas, mitruma un barības vielām. Piena govis nelabprāt ēd skābenes, augsts skābeņu saturs samazina skābbarības kvalitāti, jo tās satur tikai aptuveni 65% no citu graudzāļu barības vērtības. Herbicīdu lietošana skābeņu ierobežošanai ganībās, var negatīvi ietekmēt āboliņa izplatību un atstāt ietekmi uz negatīvu vidi.
Projekta laikā tika pārbaudīts cik efektīva ir tikai elektroenerģijas izmantošana nezāļu ierobežošanai un nezāļu elektroapstrāde kombinācijā ar herbicīdu lietošanu (integrētās augu aizsardzības sistēmās). Herbicīdu lietojuma samazināšana ilggadīgajos zālājos labvēlīgi ietekmētu ūdens kvalitāti, ierobežotu skābeņu izplatību un uzturētu optimālu āboliņa blīvumu, vienlaicīgi mazinot slāpekļa lietošanas devas.

Skābeņu izplatības procentuālais samazinājums 4. un 8. nedēļas pēc apstrādes (WAT)

Pamatojoties uz izmēģinājumu rezultātiem varēja secināt, ka trīsreizēja skābeņu elektriskā apstrāde bija ļoti efektīva, tās rezultātā vairums skābeņu tika iznīcinātas, un šajā gadījumā var iztikt bez herbicīdu lietošanas (1. attēls). Projekta ietvaros netika aprēķināts ekonomiskais lietderīgums elektriskajai nezāļu ierobežošanai, jo izmēģinājumos vēl nebija izstrādāts pie traktora uzkabināms aprīkojums.

Interaktīvs grafiks (Figure 1)

Ārstēšanas zonde

Elektriskā nezāļu ierobežošana ir dadzsološa alternatīva!

Piemērs elektriskās ravēšanas sistēmas prototipam upenēs

Elektriskā nezāļu ierobežošana varētu būt kā papildu instruments bioloģiskajiem audzētājiem vai arī saimniecībās, kur ir nepieciešams mazināt herbicīdu lietojumu. Bez tam dotā metode ļauj uzturēt optimālu āboliņa izplatības līmeni daudzgadīgajos zālājos, jo skābeņu apstrāde ar elektrību notiek tādā augstumā, kas neietekmē pārējos zālāja augus. Lauksaimnieku izrādītā interese, liecina par tehnoloģijas dzīvotspēju nākotnē, pie nosacījuma, ka ierīce būs piekabināma traktoram. Elektriskās nezāļu ierobežošanas sistēmas, kas piekabināma traktoram prototips tika veiksmīgi testēts jāņogu plantācijā. Pilnībā izstrādāti modeļi drīzumā būs pieejami tirgū, tie paredzēti augļu koku un krūmu un rindu kultūrām, piemēram, bietēm un kukurūzai.