Lettland

Utveckling av robotiserad ogräskontrollplattform

I vår land är handrensning fortfarande en vanligt använd metod inom ekologisk grönsaksodling. Denna metod är kännetecknad av låg arbetsproduktivitet, och det finns andra nackdelar såsom brist på säsongsarbetare och beroende av väder. Projektet syftade till att utveckla en ogräshanteringsplattform som skulle kunna röra sig självständigt på en åker, identifiera ogräs och grödor, utrustad med en hög effekt laser och ett mekanisk verktyg som skulle kunna förstöra ogräset eller betydligt hämma dess vidare tillväxt.

Under projektet utvecklades en ny prototyp, från design och konstruktion av separata enheter till utveckling av kontrollprogramvarualgoritmer. Den självkörande plattformen på fyra hjul känner igen ogräs och behandlar dem antingen med laser eller en liten roterande hacka.

Prototypen inkluderar följande lösningar:

Mobil plattform
Bildbehandling
Optisk laser och mekanisk utrustning

Prototypen testades på tre gårdar med sex olika grödor (morot, zucchini, rättika, svart rättika, pumpa och rödbeta) i tidiga stadier (2 till 4 blad).

Teknologi för effektiv och riktad ogräshantering!

445 nm blå laser är kapabel att stoppa eller minska hastigheten på ogrästillväxt och därmed låta grödorna ta över. Det är möjligt att hantera ogräsen genom att stoppa ogräsens tillväxt. Fullständig förstörelse av grönsaksplantan tar tid och energi och är inte att rekommendera. Det är mer genomförbart att identifiera grödor mellan ogräs och behandla alla andra gröna blad än att försöka skapa dataset för alla möjliga ogräsarter och utvecklingsstadier. Lokalisering av markbaserade mobila robotar med GNSS under fältförhållanden är möjligt, men problem uppstår med hinder i närheten (träd, byggnader, belysningsstolpar, etc.).