Γαλλια

Πειραματικές καλλιέργειες κάλυψης κάτω από τις σειρές των αμπελιών και των οπωροφόρων δένδρων

Σκοπός του έργου αυτού ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών χωρίς χημικά μέσα, ως απάντηση στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινότητας των αμπελουργών για την προστασία του εδάφους. Όλο και περισσότεροι αγρότες αναζητούσαν φυσικές λύσεις, εξασφαλίζοντας καλή ποιότητα και διατήρηση στη στρατηγική τους για τη διαχείριση του εδάφους και των ζιζανίων. Το έργο διεξήχθη κυρίως σε αμπελώνες αλλά και σε οπωροφόρα δέντρα. Το γρασίδι και οι καλλιέργειες κάλυψης αποτρέπουν τη διάβρωση του εδάφους και μειώνουν τις απώλειες εξάτμισης. Ωστόσο, οι καλλιέργειες κάλυψης μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ανταγωνισμό με τα φυτά αμπέλου ή τα οπωροφόρα δέντρα, χρησιμοποιώντας τους ίδιους εδαφικούς πόρους για την ανάπτυξή τους (νερό, θρεπτικά στοιχεία…).

Xavier Delpuech

Επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας (ΕΟ) του έργου μηδενικών ζιζανιοκτόνων ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο Οίνου και Αμπέλου (IFV), σε συνεργασία με τα Γεωπονικά Επιμελητήρια των μεσογειακών περιοχών: Gard, Hérault, Aude και Pyrénées-Orientales, καθώς και με το ερευνητικό κέντρο Sudexpé, το οποίο διεξάγει πειράματα σχετικά με τις τεχνικές καλλιέργειας φρούτων και λαχανικών στη νότια Γαλλία.

Xavier Delpuech
Xavier Delpuech

Το πρόγραμμα μηδενικών ζιζανιοκτόνων για την υποστήριξη των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων. Επιχειρησιακή ομάδα 2015-2019.

Στις μεσογειακές περιοχές, ο ανταγωνισμός για το νερό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και οι καλλιέργειες κάλυψης αποτελούν πραγματική πρόκληση για τους γεωργούς που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την καταπολέμηση των ζιζανίων. Εστιάζοντας στην περιοχή εντός της σειράς, το έργο αυτό πειραματίστηκε με διαφορετικά είδη και συνδυασμούς καλλιεργειών κάλυψης, με μεθόδους εφαρμογής των καλλιεργειών κάλυψης εντός της σειράς και με τη μέτρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των αμπελιών, των ζιζανίων και των ειδών των καλλιεργειών κάλυψης. Ο στόχος είναι οι καλλιέργειες κάλυψης να καλύπτουν το έδαφος όσο το δυνατόν περισσότερο, με περιορισμένο ποσοστό ανταγωνισμού για νερό και θρεπτικά στοιχεία και με περιορισμένο ύψος για να αποφεύγεται η κάθετη επικάλυψη με τα σταφύλια και τα φύλλα της αμπέλου και να αποφεύγεται το συχνό κούρεμα.

Η κάλυψη της περιοχής εντός της σειράς επιτρέπει την κάλυψη του εδάφους κατά 20%-30%. Για βαθιά εδάφη, η προσθήκη 1 από τις 2 μεσοστοιχίες με καλλιέργειες κάλυψης επιτρέπει την επίτευξη περίπου 70% της κάλυψης του εδάφους, αλλά ο ανταγωνισμός για το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία (άζωτο…) που επηρεάζουν την ευρωστία και την αντοχή μπορεί να απαιτήσει λίπανση και μείωση του πλάτους των καλλιεργειών κάλυψης. Ωστόσο, υπό μεσογειακές συνθήκες, δεν συνιστάται η πλήρης κάλυψη.

Τα πειράματα διεξήχθησαν στην περιοχή εντός της σειράς. Οι καλλιέργειες κάλυψης μόνο κουρεύτηκαν, επομένως αποφεύχθηκε η μηχανική ή χημική καταστροφή της περιοχής αυτής. Οι ενδοστοιχίες καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Οι εταίροι της ΕΟ ανέπτυξαν καλλιέργειες κάλυψης κάτω από τις σειρές των αμπελιών και των οπωροφόρων δέντρων (ενδοσειρά) με συνδυασμό διαφορετικών ειδών, αυθόρμητα, φυτεμένα ή σπαρμένα. Δοκιμάστηκαν ορισμένα εργαλεία για τη διαχείριση της καλυμμένης έκτασης εντός της σειράς.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά γενικά αποτελέσματα:

Αποτελέσματα μετρήσεων ανταγωνισμού

  • Μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύς ανταγωνισμός νερού.
  • Υπάρχει ανταγωνισμός για το άζωτο, αλλά είναι δυνατόν να αποφευχθεί με τη χρήση ψυχανθών ειδών.
  • Η απώλεια απόδοσης είναι περιορισμένη, εκτός από το πολύ επιφανειακό έδαφος ή κατά τη διάρκεια σοβαρής καλοκαιρινής ξηρασίας.
  • Τα επιφανειακά εδάφη επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τα βαθύτερα εδάφη: δε συνιστάται η εφαρμογή μόνιμων καλλιεργειών κάλυψης σε αυτές τις περιπτώσεις.
  • Μετά από 4-5 χρόνια, τα αυθόρμητα ζιζάνια παίρνουν το πλεονέκτημα των καλλιεργειών κάλυψης. Για τα είδη καλλιεργειών κάλυψης με πολύ χαμηλό ανταγωνισμό, μπορεί να περάσουν περίπου 2-3 χρόνια.

Σπορά καλλιεργειών κάλυψης εντός της σειράς

  • Οι καλλιέργειες κάλυψης αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για την καταπολέμηση των ζιζανίων. Ανάλογα με την επιλογή του είδους, μπορείτε να έχετε διαφορετικά ποσοστά κάλυψης, διαφορετικά ύψη καλλιέργειας κάλυψης και διαφορετικά ποσοστά ανταγωνισμού.
  • Τεχνικά ζητήματα που παραμένουν: η σπορά εντός της σειράς είναι περίπλοκη και μπορεί να είναι δαπανηρή- η σπορά δεν αποδίδει πάντα- οι καλλιέργειες κάλυψης διαρκούν λίγα χρόνια πριν τα αυθόρμητα ζιζάνια πάρουν το πλεονέκτημα.

Αυθόρμητες καλλιέργειες κάλυψης εντός της σειράς

  • Οι αυθόρμητες καλλιέργειες κάλυψης είναι φυσικά προσαρμοσμένες στο έδαφος και το κλίμα.
  • Πρόβλημα: δεν υπάρχει έλεγχος στα είδη των αυθόρμητων καλλιεργειών κάλυψης σχετικά με το ύψος, το ποσοστό κάλυψης του εδάφους και τον ανταγωνισμό με τα αμπέλια.

“Οι καλλιέργειες κάλυψης εντός της σειράς αποτελούν εναλλακτική λύση για την καταπολέμηση των ζιζανίων. Ο ανταγωνισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί ανάλογα με το πλάτος της έκτασης της καλλιέργειας κάλυψης και με τη συνεπή επιλογή του είδους της καλλιέργειας κάλυψης.
Παράχθηκε ένα φυλλάδιο παρουσίασης των τεχνικών πτυχών στα γαλλικά και καταγράφηκαν διάφορα βίντεο για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν επίσης σε τεχνικά συνέδρια.”