Σχετικα με εμας

Η δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού δικτύου

Οι επιχειρησιακές ομάδες που συμμετέχουν είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ειδικευμένοι ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος μας είναι η επικοινωνία λύσεων για τον εναλλακτικό έλεγχο των ζιζανίων κάθε επιχειρησιακής ομάδας στους βασικούς ενδιαφερόμενους μέσω δικτύων σε όλη την ΕΕ.

Πώς θα προχωρήσουμε με το Oper8

Αρχικά, θα καθορίσουμε τις ανάγκες για την εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων και τα εμπόδια για την εφαρμογή σε κάθε δίκτυο. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο λύσεων για αυτές τις ανάγκες, τα εμπόδια και τα κενά. Θα αναπτυχθούν εθνικά σχέδια δράσης με βάση αυτές τις λύσεις και έπειτα θα αξιολογηθούν με προσοχή από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους, ενώ παράλληλα θα αξιολογηθεί η συνάφεια των λύσεων για κάθε εμπλεκόμενη χώρα/περιοχή.

Ανταλλαγή πρακτικών για την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα ως ενημερωτικά δελτία, βίντεο, ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Οι βέλτιστες πρακτικές και το οπτικοακουστικό υλικό θα παρουσιαστούν σε περιφερειακές/εθνικές γεωργικές εκθέσεις. Θα υποβληθούν συστάσεις πολιτικής από κάθε χώρα. Οι επιδείξεις στα αγροκτήματα θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και σαφή ζήτηση. Οι αγρότες που θα συμμετέχουν στις επιδείξεις, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους επαγγελματίες μέσω διαφόρων εκδηλώσεων πεδίου.

Συνεργάτες

Οι συνεργάτες μας στο Opera8

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το 3ο παλαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Από το 1920, συμβάλλει με συνέπεια και συνέχεια στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, διεξάγοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστήμες που σχετίζονται με τη γεωργία, ενώ παράλληλα προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Γεωπονικές Επιστήμες. Οι ερευνητικές προσπάθειες του ΓΠΑ επικεντρώνονται σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της γεωργίας ακριβείας, της απεικόνισης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, των διαδικτυακών εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων. Άλλοι τομείς εξειδίκευσης σχετικοί με το Oper8 περιλαμβάνουν: ψηφιοποιημένες λύσεις και εφαρμογές ΤΠΕ στη γεωργία, τεχνολογικές υπηρεσίες έξυπνης γεωργίας (γεωργικά μηχανήματα, τηλεπισκόπηση, GIS), πολυπαραγοντικές πλατφόρμες γνώσης για συγκεντρωτικά γεωργικά δεδομένα.

ADAS

ADAS είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος πάροχος γεωργικών και περιβαλλοντικών συμβουλών, συμβουλών πολιτικής, έρευνας και ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατανοεί την παραγωγή τροφίμων και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον. Με πάνω από 75 χρόνια εμπειρίας στον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα, μεταφράζει την επιστήμη σε ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες λύσεις για τους αγρότες, τους ιδιοκτήτες γης, τους εταιρικούς οργανισμούς και την κυβέρνηση.

Agromet

Η Agromet ασχολείται με εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών καλλιεργειών τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκινώντας από τη στοχευμένη μελέτη περίπτωσης του κάθε αγρότη και των ειδικών αναγκών του, σχεδιάζουμε και προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες και εξοπλισμό έξυπνης γεωργίας. Περιλαμβάνουν: Συστήματα GPS, συστήματα ισοπέδωσης με λέιζερ, έλεγχος εφαρμογών, συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης, μετρικά εργαλεία, μετεωρολογικά συστήματα, υπηρεσίες.

Agroväst

Η αποστολή της Agroväst είναι να συμβάλει σε μια αποδοτική και βιώσιμη γεωργία που βασίζεται σε υψηλά τεχνικά πρότυπα και καλές σχέσεις με τους καταναλωτές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διευκόλυνση ενός αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ των γεωργών, της βιομηχανίας τροφίμων, των παρόχων τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και με τη δημιουργία δυνατοτήτων για τη διαμόρφωση σχεδίων και την προσέλκυση κεφαλαίων ενίσχυσης των γεωργών και των μικρών αγροτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Σουηδία.

CiRAA

Το CiRAA είναι το μεγαλύτερο γεωργικό πειραματικό κέντρο στην Ιταλία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Το CiRAA διεξάγει κυρίως έρευνα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και διοργανώνει τακτικά δραστηριότητες επίδειξης για τη συμμετοχή των τοπικών φορέων στις νέες εξελίξεις και τα νέα προϊόντα. Τα πειράματα σε κλίμακα αγροτεμαχίου περιλαμβάνονται συνήθως στη διάταξη πειραμάτων μεγαλύτερης κλίμακας (πεδίου), αρκετά από τα οποία έχουν σχεδιαστεί ως μακροχρόνια πειράματα. Τα κύρια ερευνητικά θέματα του CiRAA περιλαμβάνουν: γεωργία διατήρησης σε συστήματα καλλιέργειας αροτραίων, κηπευτικών και δέντρων, καλλιέργειες κάλυψης, συγκαλλιέργεια και αγροδασοπονία, φυσική και πολιτιστική καταπολέμηση ζιζανίων, βιολογική γεωργία, αγροοικολογία.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Οίνου και Αμπέλου (IFV)

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Οίνου και Αμπέλου (IFV) είναι το γαλλικό κέντρο έρευνας και πειραματισμού για την αμπελουργία και την παραγωγή οίνου. Σκοπός του είναι να διεξάγει δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και μεταφοράς για τη γαλλική αμπελουργία (αγρότες, ενώσεις αγροτών, σύμβουλοι, ιδιωτικές εταιρείες…). Υπάρχουν 20 μονάδες στις διάφορες αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας και 3 πειραματικά αγροκτήματα. Ένα ευρύ φάσμα έργων αντιμετωπίζει όλες τις τρέχουσες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης ασθενειών και της μείωσης των φυτοφαρμάκων, της διαδικασίας οινοποίησης, της διαχείρισης του εδάφους, των μηχανημάτων, των ρομπότ, της φυτικής παραγωγής και της καινοτομίας. Τα έργα αυτά ενίοτε συνδιοργανώνονται με άλλους εταίρους και είναι τοπικής, εθνικής ή ευρωπαϊκής κλίμακας. Πραγματοποιούνται τακτικά επιδείξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το IFV είναι επίσης ένα γαλλικό κέντρο επιλογής αμπέλου μέσω της ετικέτας ENTAV-INRA.

Το Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών και Τεχνολογιών της Λετονίας (LLU)

Το Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών και Τεχνολογιών της Λετονίας (LLU) είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας πολλαπλών προφίλ με σταθερή παράδοση στενής ευρωπαϊκής και διακρατικής συνεργασίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1939. Η επιστημονική στρατηγική του Πανεπιστημίου ευθυγραμμίζεται με δύο βασικές γενικές κατευθύνσεις, δηλαδή την έρευνα για τη βιώσιμη χρήση των βασικών πόρων της βιοοικονομίας, όπως η γη, το έδαφος και το νερό, καθώς και την τεχνολογική ανάπτυξη και προσαρμογή συστημάτων για την παραγωγή γεωργικών και δασικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Organic Research Centre

The ORC is committed to improving farming, food, and health in the UK and internationally. Their mission includes promoting environmental sustainability, quality food, and well-being for all. The ORC works with over 200 organizations from the farming sector to research and develop sustainable land management and food production systems, based on organic and agro-ecological principles. The ORC also fosters knowledge exchange between food businesses, producers, and professionals to influence policy and public debate on the future of food and farming.

Το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC)

Το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC) ξεχωρίζει ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, ιδρύθηκε το 1495 και κατέχει κατά κανόνα την πρώτη θέση στις ισπανικές πανεπιστημιακές κατατάξεις, αλλά και μια αξιοσημείωτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ερευνητική ομάδα USC-SILVOPAST εστιάζει την έρευνά της στα λιβάδια, τις καλλιέργειες, τη δασοκομία και τα ολοκληρωμένα συστήματα χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένης της αγροδασοπονίας και της αγροοικολογίας. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα και έργα καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με ευρεία τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των έργων Ορίζοντας 2020 AFINET και Ορίζοντας Ευρώπης AF4EU.

Zemnieku Saeima

Union “Farmers‘ Parliament”, Latvia (ZSA) is one of the leading non-governmental farmers‘ organizations in Latvia, bringing together around 800 active farmers as members (farms which produce more than 50% of Latvian crop and more than 30% of dairy produce). ZSA is representing farmers interests in Latvia and EU (COPA- COCEGA member), provides professional representation and services to members and wider society. The organization is active in EU different programmes’ projects in order to test and bring different innovations in agriculture sector of Latvia. ZSA has experience in providing training and information services to the farming community, as well as the legislative framework for rural entrepreneurship and development. ZSA has wide network of stakeholders and experience on information dissemination activities.