Έργα

Συμμετοχή 8 “επιχειρησιακών ομάδων” σε 7 χώρες

Με το φιλόδοξο στόχο να επιτύχει μεγάλη επίδραση και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, το Oper8 θα συγκεντρώσει 8 επιχειρησιακές ομάδες από 7 χώρες της Μεσογείου, του Ατλαντικού και των Βορείων περιοχών για να εξασφαλίσει έναν ισορροπημένο αντιπροσωπευτικό δείκτη διαφορετικών συστημάτων παραγωγής. Το Oper8 θα επικεντρωθεί σε θέματα που έχουν προσδιορίσει οι συμμετέχοντες των επιχειρησιακών ομάδων με τις προσεγγίσεις, τις εντοπισμένες προκλήσεις και τις δραστηριότητες διάδοσης.

Οι επιχειρησιακές μας ομάδες

Η σύνθεση των εταίρων στις επιχειρησιακές ομάδες βασίζεται στην ειδίκευσή τους, τη γεωγραφική τους θέση, την καινοτομία των λύσεων που προσφέρουν, καθώς και τις ήδη θεσμοθετημένες συνδέσεις τους με τους φορείς AKIS.